Ollevierpad - De Panne
Foto

Inleiding
Het Vlaams natuurreservaat Houtsaegerduinen en Kerkepannebos (samen 86 ha) ligt ingesloten tussen de woongebieden van De Panne en St.-Idesbald. Het voorheen grotendeels open en vochtige duingebied is momenteel sterk verdroogd en dichtgegroeid met natuurlijk duinstruweel (struiken en jonge bomen). Plaatselijk zijn nog restanten van de vroegere graslanden en mosduinen aanwezig.
Afstand
1,2 km
Startplaats
De Panne
Type Wandelroute Routebeschrijving